• Education Studies Learning

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 • ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

50.000 Θέσεις 5μηνης διάρκειας

Με 4 προκηρύξεις μέσα στον Σεπτέμβριο θα βγει στον αέρα το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 50.000 θέσεις εποχικού προσωπικού σε Δήμους, Περιφέρειες, σχολεία, δικαστήρια, ΚΕΠ, ασφαλιστικά ταμεία και νοσηλευτικά ιδρύματα.
Το πρόγραμμα ύψους 216 εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιηθεί μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και με έλεγχο του ΑΣΕΠ, ενώ οι πρώτες προσλήψεις θα ξεκινήσουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και θα έχουν διαρκεια πέντε μηνών.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του Προγράμματος το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα εκδοθούν οι εξής προσκλήσεις:

α. Προς ωφελουμένους ανέργους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Γενικών Καθηκόντων, 10.000 θέσεις.
β. Προς ωφελούμενους ανέργους διαφόρων ειδικοτήτων, 28.000 θέσεις,
γ. Προς ωφελούμενους ανέργους ειδικοτήτων αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, 8.200 θέσεις

Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα δημοσιευθεί η τέταρτη και τελευταία προκήρυξη του Οργανισμού για ωφελούμενους ανέργους Πληροφορικής των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΙΕΚ.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει από τσν ΟΑΕΔ η κατάρτιση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η οποία τοποθετείται χρονικά στις 8 Οκτωβρίου, ενώ στις 21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η υποβολή και εξέταση των ενστάσεων και η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα από τον ΟΑΕΔ. Ας σημειωθεί ότι από τις 22 Ο κτωβρίου και εντός προθεσμίας 15 ημερών θα ξεκινήσει n πρόσληψη των ανέργων που θα επιλεγούν από τους επιβλέποντες φορείς.

Διαδικασία

Όσο για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μετά την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικό μία αίτηση συμμετοχής για την απα σχόλησή τους στις προκη ρυσσόμενες θέσεις, καθώς και έως τρεις επιβλέποντες φορείς κατά σειρό προτίμησης, στους οποίους επιθυμούν να προσληφθούν.

Στη συνέχεια, ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων και κατατάσσει, με μηχανογραφικό τρόπο, τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά φθίνουσα σειρά.

Στον πίνακα αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, οι δηλωθέντες από αυτούς επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης, καθώς και ο Επιβλέπων Φορέας στον οποίο θα απασχοληθούν.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους προς τον ΟΑΕΔ, η οποία πραγματοποιείται επίσης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κατοχώρισης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Αιτήσεις στον ΟΑΕΔ μέσω Διαδικτύου ή ΚΕΠ

Την ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοαελίδα του οργανισμού (www.oaed.gr) και, μετά τη συμπλήρωσή της, να την αποστείλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν.

 

Button simantika

Button katarisi

Button tilekatartisi

Button eclass

Button oldsite

Από τις 14/9/2012 πιστοποιηθήκαμε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με ΦΕΚ 2522/Β/14-9-2012.
eoppep logoΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Ε.Σ. 6350

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ...

 • ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ...

FacebookTwitterDeliciousGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

ΚΑΝΕΤΕ LIKE