• Education Studies Learning

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 • ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

3.500 θέσεις θα προκηρύξει η ΔΕΗ μέχρι το τέλος του έτους

Σε 3.500 ανέρχονται οι ευκαιρίες απασχόλησης που ανοίγουν στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για δεκάδες υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών.
Η ΔΕΗ, με αίτημα που υπέβαλε, επιθυμεί να καλύψει τις ανάγκες της για το έτος 2013 με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες, σταθμούς και μονάδες της σε όλη τη χώρα.
Οι θέσεις αφορούν 2.600 εξειδικευμένους εργαζομένους διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών και 900 ανειδίκευτους εργάτες για εξήντα ημερομίσθια.

Η πλειονότητα των θέσεων αφορά τεχνικό προσωπικό, μηχανοδηγούς, χειριστές, διοικητικούς - οικονομικούς υπαλλήλους καθώς και μηχανικούς
Αναφορικά με τους 2.600 εποχικούς υπαλλήλους που θα προσληφθούν, στην πλειονότητά τους θα επιλεγούν από τη Δευτεροβάθμια και την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, ενώ η κατανομή των θέσεων ανά ομάδες ειδικοτήτων έχει ως εξής:

Τεχνικό προσωπικό, 2.050 θέσεις,
Μηχανοδηγοί - Χειριστές, 250 θέσεις, και
Διοικητικοί Οικονομικοί υπάλληλοι, 250 θέσεις, και
Μηχανικοί κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 50 θέσεις.

Το αίτημα έχει ήδη αποσταλεί για έλεγχο και έγκριση από τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να διευκρινιστεί ο τελικός αριθμός θέσεων που θα εγκριθούν και να εκδοθεί η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ).
Το επόμενο βήμα για την Επιχείρηση είναι η αποστολή της έγκρισης στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα ανάψει το «πράσινο φως» για την προκήρυξη των θέσεων.
Ανώτατο στέλεχος της ΔΕΗ υπογράμμισε στο «Εθνος - Εργασία» ότι ο αριθμός των θέσεων είναι ακόμα προς διαβούλευση, ενώ διατηρεί επιφυλάξεις αναφορικά με τον ακριβή αριθμό που θα εγκριθεί με την ΠΥΣ. Επεσήμανε, δε, ότι μετά την έκδοσή της οι διαδικασίες των προσλήψεων θα κινηθούν αμέσως, κυρίως για το τεχνικό προσωπικό.
Η ίδια πηγή δήλωσε ότι οι θέσεις που θα εγκριθούν αφορούν συνολικές ανάγκες της Επιχείρησης για το 2013 και ενδέχεται οι προκηρύξεις να εκδοθούν σταδιακά εντός του έτους.
Ειδικότητες

Οι δημοφιλέστερες ειδικότητες τις οποίες επιλέγει για τις υπηρεσίες της η ΔΕΗ αφορούν, μεταξύ άλλων, Τεχνίτες Δικτύων, Τεχνικούς Σταθμών και Υποσταθμών, Ηλεκτρολόγους, Τεχνικούς Ορυχείων, Μηχανοτεχνικούς, Τεχνικούς Εξοπλισμού, Χειριστές Μηχανημάτων και Οδηγούς. Επίσης, προσλαμβάνονται Μηχανοτεχνίτες, Συγκολλητές, Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Εργων και Οικοδόμοι Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης, αλλά και Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, Βοηθοί Οδηγοί, Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων και Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών ανάλογα με την ειδικότητά τους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνουν πτυχία ή διπλώματα τεχνικών ειδικοτήτων, χειρισμού μηχανημάτων και άλλων συναφών ειδικοτήτων.
Οσο για τα κριτήρια βάσει των οποίων μοριοδοτούνται οι ενδιαφερόμενοι είναι ο χρόνος ανεργίας, ο οποίος παρέχει 200 έως 725 μόρια, η πολυτεκνία, η οποία πριμοδοτεί τον υποψήφιο με 50 μονάδες ανά τέκνο, και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, για τα οποία προσφέρονται από 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα και 50 μονάδες για το τρίτο.
Οι γονείς ή τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πριμοδοτούνται με 50 μονάδες ανά τέκνο, ενώ η εμπειρία προσφέρει στους υποψηφίους επτά μόρια ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες.
Επιπλέον, «μετρά» και το κριτήριο της εντοπιότητας, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, με την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι είναι δημότες συγκεκριμένης δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή δημοτικής ενότητας της περιοχής στην οποία ανήκει ο φορέας.
Οφείλουν, δε, να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην υπερβαίνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Υπηρεσίες

Το προσωπικό που προσλαμβάνει η Επιχείρηση συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία διαφόρων καταστημάτων και μονάδων της, όπως ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, λιγνιτικές μονάδες αλλά και την κεντρική υπηρεσία της ΔΕΗ.
Μεγάλος αριθμός θέσεων προκηρύσσεται συνήθως για τα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Καρδιάς, τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ, τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Αγίου Δημητρίου, τους Αυτόνομους και Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ και ΤΣΠ) στα νησιά και σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πληροφορικής.
Ειδικότερα, το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας με τα ορυχεία εκμετάλλευσης λιγνίτη εκτείνονται σε μία επιφάνεια των 160 τετραγωνικών χιλιομέτρων, διαθέτουν εκμεταλλεύσιμα αποθέματα της τάξης των περίπου 1,4 δισ. τόνων και τροφοδοτούν πέντε λιγνιτικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, οι οποίοι «σηκώνουν» το βάρος του 60% της εγχώριας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Οσο για τον ΑΗΣ Καρδιάς, με έδρα την Κοζάνη, διαθέτει τέσσερις μονάδες και είναι χτισμένος πάνω σε ένα από τα μεγαλύτερα λιγνιτικά κέντρα στον κόσμο, εκείνο της Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου, ενώ, αντιστοίχως, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ έχει στην αρμοδιότητά του τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικά ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Button simantika

Button katarisi

Button tilekatartisi

Button eclass

Button oldsite

Από τις 14/9/2012 πιστοποιηθήκαμε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με ΦΕΚ 2522/Β/14-9-2012.
eoppep logoΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Ε.Σ. 6350

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ...

 • ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ...

FacebookTwitterDeliciousGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

ΚΑΝΕΤΕ LIKE