• Education Studies Learning

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 • ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Αυτή είναι η παλιά μας Ιστοσελίδα.

  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 


ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2010 (ΝΕΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ)
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου: «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - Καθιέρωση Κανόνων Αξιολόγησης και Αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»:

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση -Π.Ε.Ε.Π.Δ.Ε.), στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό αυτόν ή σε έναν τουλάχιστον από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς.

Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια ως ακολούθως:

(α) Μονάδες από το διαγωνισμό:
Υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στο διαγωνισμό ή σε έναν από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.. Αν ο υποψήφιος συγκέντρωσε τη βαθμολογική βάση σε περισσότερους διαγωνισμούς, λαμβάνεται υπόψη εκείνος στον οποίο συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.

(β) Ακαδημαϊκά κριτήρια:
Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

Η γλωσσομάθεια: δύο (2) μονάδες για την άριστη, μιάμιση (1,50) για την πολύ καλή και μία (1) μονάδα για την καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν παρέχονται μονάδες για τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ή ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού.

Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ή οι πιστοποιημένες δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1: μία (1) μονάδα. Δεν παρέχονται μονάδες για τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή που πιστοποιείται από τίτλο σπουδών που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού.

Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγωγής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης: δυόμιση (2,50) μονάδες.

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: δύο (2) μονάδες.
Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: δυόμιση (2,50) μονάδες.

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: πέντε (5) μονάδες.
Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εφαρμόζονται και για τους τίτλους που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση.
Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

(γ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία:
-    Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα
-    Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
-    Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα
-    Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα
-    Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα
-    Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα
Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 16,80 μονάδες. Λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α') και της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως ισχύουν. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

(δ) Κοινωνικά κριτήρια:
-    Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες
-    Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) μονάδες
-    Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες
-    Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες.

 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΑΠΟ ΕΔΩ

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ . . .

 

 


ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2010
Διεξάγενται κάθε δύο χρόνια. Ο επόμενος αναμένεται να διεξαχθεί το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2010.

Αφορά τις ειδικότητες:

 • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΑΕΙ με δικαίωμα διδασκαλίας σε κάθε τύπο Γυμνασίου και Λυκείου)
 • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΤΕΙ με δικαίωμα διδασκαλίας σε ΕΠΑΛ)


Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο θεματικές ενότητες για κάθε κλάδο:
Α) Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά το Γνωστικό Αντικείμενο και έχει ως σκοπό να διαγνώσει το βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος.
B) Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά:
1) τη Γενική διδακτική μεθοδολογία - Παιδαγωγικά θέματα
2) την Ειδική διδακτική
και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:
α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:
   (i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και
   (ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητας τους
β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση
γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής

δ) να βοηθούν το μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του
ε) να κατανοούν το ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ' αυτόν.

 

Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:
Α. Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους και ειδικότητες.
Β. Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.

Για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να διοριστεί, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πενήντα (50) μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα.

Ο τελικός βαθμός της γραπτής εξέτασης του κάθε υποψηφίου είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών των δύο θεματικών ενοτήτων που έλαβε

Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές, χωριστά, με κλίμακα βαθμών από ένα (1) έως και εκατό (100), για κάθε βαθμολογητή, μη επιτρεπόμενης της χρήσεως δεκαδικών ψηφίων.
Όταν από τη βαθμολογία των δύο βαθμολογητών προκύπτει διαφορά πάνω από δώδεκα (12) μονάδες, γίνεται αναβαθμολόγηση του γραπτού από αναβαθμολογητή.

Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξέτασης για τον προσδιορισμό του τελικού συνολικού βαθμού, καθορίζεται με βάση τα τρία παρακάτω κριτήρια:
Α. Βαθμός πτυχίου
Προστίθεται ο βαθμός σε δεκάβαθμη κλίμακα του βασικού πτυχίου, ακέραιος ή κλασματικός, αφού αφαιρεθεί το 5 που αποτελεί τη βάση για την απονομή του. Αν ο βαθμός του πτυχίου είναι σε άλλη κλίμακα ανάγεται στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το δέκα (10).
Β. Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά
Μεταπτυχιακός τίτλος στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, προσαύξηση 2 μονάδες. 0   Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, ή στα παιδαγωγικά, προσαύξηση 3 μονάδες.
Διδακτορικό στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, προσαύξηση 4 μονάδες. 0   Διδακτορικό στην διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, ή στα παιδαγωγικά, προσαύξηση 5 μονάδες.
Γ. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία
Υπολογίζεται η προϋπηρεσία ως μονίμου, προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα, στα ναυτικά λύκεια, η υπηρεσία εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης υπολογίζεται προϋπηρεσία εκπαιδευτικού που έχει αποκτηθεί στα δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των χωρών μελών της Ε. Ε., η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ε.Ε.. Η προσαύξηση δίδεται σε σχέση με την συνολική διάρκεια προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας ως ακολούθως:
Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 1 εξαμήνου, προσαύξηση 0.5 μονάδες. Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 2 εξαμήνων, προσαύξηση 1.0 μονάδα. Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 3 εξαμήνων, προσαύξηση 1.5 μονάδες. Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 4 εξαμήνων, προσαύξηση 2.0 μονάδες. Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 6 εξαμήνων, προσαύξηση 2.5 μονάδες. Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 8 εξαμήνων, προσαύξηση 3.0 μονάδες. Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 10 εξαμήνων, προσαύξηση 3.5 μονάδες. Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 12 εξαμήνων, προσαύξηση 4.0 μονάδες. Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 16 εξαμήνων, προσαύξηση 4.5 μονάδες. Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 20 εξαμήνων και άνω, προσαύξηση 5.0 μονάδες.
 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

 • Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας απαιτούνται βεβαιώσεις των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από τις οποίες αποδεικνύεται η προϋπηρεσία αυτή.
 • Όλα τα παραπάνω ισχύουν μέχρι και τον διαγωνισμό του 2009. Για τον επερχόμενο διαγωνισμό του 2010 αναμένονται αλλαγές.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΑΠΟ ΕΔΩ

 

Button simantika

Button katarisi

Button tilekatartisi

Button eclass

Button oldsite

Από τις 14/9/2012 πιστοποιηθήκαμε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με ΦΕΚ 2522/Β/14-9-2012.
eoppep logoΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Ε.Σ. 6350

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ...

 • ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ...

FacebookTwitterDeliciousGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

ΚΑΝΕΤΕ LIKE